MO ČRS Blatná

Český rybářský svaz, místní organizace Blatná

RSS - odebírejte novinky z tohoto webu! RSS - odebírejte novinky z tohoto webu! RSS - odebírejte novinky z tohoto webu!

Zajímavosti

Zlatý kapr – dnes již rybí člen naší MO!13

Tato ryba již patří k živému inventáři rybníka Řečický. Každoročně je odloven, prohlédnut a opětovně nasazen. Tento nádherný exemplář bez úhony přečkal i katastrofální záplavy ze srpna 2002, kdy byl rybník Řečický ze značné části „vypláchnut“. Byl dovezen již v roce 1986 jako dvouletá násada (3 ks zlaté formy kapra obecného), do dnešní doby zůstal již tento jediný exemplář. V tomto roce, v roce 2003 se tedy dožívá věku 19 let. Při letošním jarním měření a vážení mu byly naměřeny / naváženy tyto údaje: délka 86 cm, váha 10,5 kg. Oproti předchozím letům došlo ke zřetelnému úbytku na váze, což je pravděpodobně zapříčiněno věkem ryby a termínem odlovu po zimním období.

Kromě svého věku a velikosti, má tento kapr ještě jednu význačnou vlastnost: děvčata po pohlazení jeho ocasu a současném přání si dítěte porodí dvojčata – zatím zopakováno 3x!