MO ČRS Blatná

Český rybářský svaz, místní organizace Blatná

RSS - odebírejte novinky z tohoto webu! RSS - odebírejte novinky z tohoto webu! RSS - odebírejte novinky z tohoto webu!

Revíry

Pstruhové revíry: 423 025 – Lomnice 2 P

  • rozloha 3 ha a délka toku 20 km

Popis : Přítok Otavy. Potok Smolivecký od stavítek obvodové stoky rybníka Divák v k. ú. Zámlýní až k pramenům a Závišínský potok od ústí rybníka Luh v k. ú. Újezdec až k pramenům. Všechny přítoky a hlavní tok Smoliveckého potoka od silničního mostu silnice Radošice – Starý Smolivec až k pramenům a Závišínský potok od mostu silnice Hvožďany – Leletice až k pramenům jsou CHRO – zákaz lovu ryb.

Mimopstruhové revíry: 421 031 – Lomnice 2

  • 25,5 km 20,00 ha

Popis:Přítok Otavy. Od jezu mlýna Míreč v k. ú. Míreč až k hrázi rybníka Dolejší v k. ú. Tchořovice. Zákaz lovu ryb ve vyznačených úsecích nad rybníky a.s. Rybářství Lnáře. Do revíru patří Závišínský potok od vtoku do rybníka Pustý až po hráz rybníka Velký Bělčický a dále Smolivecký potok od vtoku do rybníka Veský (200 m nad ústím) v k. ú. Lnáře až k rybníku Zámlýnský (100 m od hráze). Míra štiky zvýšena na 55 cm.

Mimopstruhové revíry: 421 032 Lomnice 3 (Parkový)

  • 2,8 ha a délka toku 2,1 km

Popis: Přítok Otavy. Rybářský revír tvoří nádrž:Parkový v k. ú. Blatná 2,8 ha. Míra štiky zvýšena na 55 cm. V místech vyznačených tabulemi s nápisem Chráněná oblast a z nábřeží až ke stavidlům platí zákaz lovu ryb. Na obou přítocích do nádrže lze lovit až po oplocení zámecké obory u Nohavického mostu a k hrázi rybníka Pustý.